Květen je podle mého názoru ideálním měsícem na svatbu. Venku vše kvete, není ještě příliš teplo a počasí by mělo být stabilnější než v dubnu. Přesto je zajímavé, že i když květnové svatby dnes zdaleka nejsou výjimkou, jakoby se ještě část lidí nedokázala odpoutat od historických rčení a pověr, které už v dnešní době nedávají smysl. “Svatba v máji, do roka máry”. Obavy ze svatby v květnu kdysi dávno spočívaly v tom, že při početí dítěte v tuto dobu se dítě narodilo někdy v únoru, kdy byla obzvlášť těžká doba z důvodu omezeného jídla a velké zimy. Dnes nemusíme spoléhat na porodní bábu a porod ve kterémkoliv měsíci je bez problému (resp. počasí zde hraje minimální roli).

Proč tedy nevyužít tento krásný měsíc na romantickou svatbu? Níže jsou fotografie z nádherné květnové svatby, kterou jsem fotil v minulém roce.

May is in my opinion an ideal month for a wedding. Everything blossoms, it is not too warm and the weather is more stable than in April. It is interesting that although the weddings in May are not exceptional these days, part of people is still unable to break away from the historical sayings which already do not make sense today. “Wedding in May, within a year funeral”. Fears of a wedding in May was based on experience that when wife become pregnant at this time, the baby was born sometime around February, when it was particularly difficult time due to limited food resources and cruel winter. Today, we do not rely on the midwife and childbirth in any month is no problem (weather plays a minor role).

So why not use this beautiful month for a romantic wedding full of flowers? Not to mention that May is called “the month of love”, so is there a better time for a wedding?

Below are pictures of the gorgeous May wedding, that I photographed last year.

Cheers,

Martin

svatba v květnu KvetnovaSvatba-2 svatební Fotograf Praha KvetnovaSvatba-4 wedding photographer Prague svatba v květnu svatební fotograf Praha KvetnovaSvatba-8 KvetnovaSvatba-9 KvetnovaSvatba-10KvetnovaSvatba-11 KvetnovaSvatba-12 KvetnovaSvatba-13 KvetnovaSvatba-14 KvetnovaSvatba-15 photomantic KvetnovaSvatba-18 KvetnovaSvatba-19 svatební fotky prahaKvetnovaSvatba-21 KvetnovaSvatba-22 KvetnovaSvatba-23 svatební fotograf Praha KvetnovaSvatba-25 KvetnovaSvatba-26 KvetnovaSvatba-27 KvetnovaSvatba-28 photomantic KvetnovaSvatba-30KvetnovaSvatba-31 KvetnovaSvatba-32 svatba v květnu svatební Fotograf Praha photomantic wedding photographer Prague KvetnovaSvatba-37 KvetnovaSvatba-38 svatební fotograf Praha photomanticsvatba v květnu KvetnovaSvatba-42 photomantic svatební fotograf Praha KvetnovaSvatba66-4 svatební fotograf Praha svatba v květnu KvetnovaSvatba-48 svatební fotograf Praha photomanticphotomantic svatební fotograf Praha KvetnovaSvatba-53 KvetnovaSvatba-54 KvetnovaSvatba-55 KvetnovaSvatba-56 KvetnovaSvatba-58 KvetnovaSvatba-59 KvetnovaSvatba-61 KvetnovaSvatba-62 KvetnovaSvatba-63 KvetnovaSvatba-64

Leave A

Comment