My route to Fujifilm 

Several years ago, when Fujifilm released it’s stylish retro camera Fuji X100 I got my hands on it on a photo trip in Germany and I really liked it. Awesome design, top finish, silent shutter, just very unobtrusive camera that enabled my friend to get the shots that I had no chance to do with Canon 17-40 mm lens on my camera. Everyone was just scared of the huge lens. However, for professional work at the wedding camera seamed too slow and unusable. When I traveled with my wife in 2014 to honeymoon in Cuba, I was looking forward for some street photography. When you have a lot of equipment, it is difficult to pack effectively. In the end I dragged along a heavy backpack full of Canon equipment and after three weeks I’ve had enough. Not to mention that I had again problem to capture snapshots without people noticing me with a big DSLR camera . We travel quite often for family weekends where I can take pictures almost like a small wedding. At home, I was working on computer, selecting photos and doing some postproduction. With regard to other business photo shooting, the family often had to wait several weeks…

I decided to buy a camera for traveling and family photos. The criteria were clear – compact and lightweight technology with excellent image quality. After long study I decided to try Fujifilm system. I had to choose whether XT1 or XE2 and with regard to the weight and price I decided to buy Fuji XE2.

Experience with FujiX

I was thrilled from the photos particularly when XE2 was combined with the 35mm 1.4 lens. My body was relieved compared to long photoshoots with Canon gear. The best thing is that thanks to the electronic viewfinder it is very hard to get wrong exposure. Photographing and compensation of exposure with one dial can easily handle even my wife who is not so familiar with apertures, times and ISO values. I shoot in RAW + JPEG and I am often satisfied with film simulation from Fuji so our family photos can be downloaded and shared with the family almost immediately. 😉

fujiXE2 on the wedding FujiBlog-2 fujiX review FujiBlog-7 FujiBlog-9 Fujifilm on the wedding review of fujifilm camera

Fujifilm XE2 and weddings

I was so happy with the results from my Fuji XE2 camera, that I decided to  use the camera on weddings. I do not like frequent replacement of lenses and especially on short hectic wedding ceremonies, where one is under time pressure and the situation can change very quickly. I want to concentrate on composition and photography, not to think a lot about lenses and situations which will follow.  Of course I own and sometimes use 24-70 mm Canon zoom lens, but I prefer brighter lenses. With a 50mm 1.2 lens from Canon, I am very satisfied and I use it most frequently, but I want to have more variability in the photos, plus more context, especially in nice places. I know photographers who shoot in parallel on two cameras, but I can not imagine that with my Canon 5D III.

I began to wear lightweight FujiXE2 with 18 mm lens on my neck and it’s great. I enjoy the peace of mind that I’m always ready for a wider capture, while I am not dying under the weight of the equipment. I started to use SpiderPro belt for my Canon camera and it is probably my best investment in the photo technology ever.

Fuji proved most useful by scenes with less action (preparation, ceremony …) as well as in situations when I want to take a snapshot without scaring my subjects. When I need a faster autofocus, work with external flashes or just to be 100% secure I reach for my Canon camera.

The most frequent complain when photographing weddings with FujiX camera is battery life. Because I do not need to check images on the screen with my FujiXE2 and I use this camera max. 20% of the time, I am ok with 2 batteries. If you want to photograph a whole wedding with FujiX camera, prepare a lot of batteries.

Fujifilm wedding photography FujiX wedding photography Fujinon 18mm wedding photos FujiX wedding photography Fujifilm wedding photography Fujinon 18mm wedding photos Fujifilm wedding photography FujiX on wedding Fujifilm wedding photography Fujifilm wedding photographyFujiXE2 wedding photographyFujiXE2 wedding photographyFujiX wedding photographyFujiXE2 wedding photographyFujiX wedding photography

Can be a mirrorless camera used for wedding photography?

Definitely yes (if your ego is fine with the fact, that some guests will have bigger gear) and photographers, who are just starting, may not even miss the benefits of Canon/Nikon equipment to which are many photographers so used for years.

Next steps

I plan to replace my FujiXE2 for FujiXT1 next year, but I want to wait few months for FujiXPro 2 which should be out in January (and perhaps FujiXT2). I consider to buy new 16 mm f1.4 lens and I will use it with Fuji together in combination with Canon (50 and 85 mm lenses) much more. 16 mm lens from Fuji is definitely not a feather so I do not know if I will be able to have it around my neck whole day. Another problem is how Adobe Lightroom handles RAW files from Fuji. Who knows, maybe the situation will improve over time. What I know for sure is that I am excited and I look forward to further experiments with Fujifilm.

Cesta k FujiX

Před několika lety, když Fuji přišla s fotoaparátem X100 jsem tento stylový retro fotoaparát dostal do ruky na výletě v Německu a moc se mi líbil. Design, kvalitní provedení, tichá spoušť, prostě velmi nenápadný fotoaparát, kterým dokázal můj kolega pořídit snímky, které jsem já s Canonem a 17-40mm objektivem nebyl schopen vyfotit. Každého jsem totiž na ulici hned vyděsil. Nicméně pro profi práci na svatbě mi přišel fotoaparát pomalý a nepoužitelný. Když jsme se s manželkou v roce 2014 vybrali na svatební cestu na Kubu, těšil jsem se, že si užiju trochu street fotografie. Když máte hodně výbavy, bývá težké se efektivně sbalit. Dopadlo to tak, že jsem sebou samozřejmě tahal batoh plný Canon techniky a po třech týdnech jsem toho měl opravdu plné zuby. Dále mě rozčilovalo, že jsem měl s velkou zrcadlovkou problém pořídit nenápadné momentky.  Jezdíme relativně často za rodinou, kde jsem o víkendu schopen pořídit fotky témeř jako z menší svatby. Doma jsem pak nad fotkami seděl u počítače, vybíral a upravoval. S ohledem na další zakázky se rodina fotek dočkala často s velkým zpožděním.

Rozhodl jsem se proto pořídit si fotoaparát na dovolené a rodinné fotky. Kritéria byla jasná – kompaktní a lehká technika s výbornou obrazovou kvalitou. Po dlouhém studování recenzí a návštěvě obchodu jsem se rozhodl pro FujiX systém. Řešil jsem pak pouze zda si zvolit XT1 nebo XE2 a s ohledem na váhu a cenu jsem se nakonec rozhodl pro XE2.

Zkušenosti s FujiX

Z fotek jsem zejména v kombinaci s objektivem 35mm 1.4 nadšený. Moje tělo si velmi ulevilo a v porovnání s těžkým Canonem je i dlouhé focení velmi příjemné. Nejlepší na tom všem je, že díky elektronickému hledáčku je velmi težké pokazit expozici. Proto focení a korekci expozice jediným kolečkem hravě zvládne i moje manželka, které clony, časy a ISO zas tak moc neříkají. Fotím do JPEG+ RAWu a se simulací filmů od Fuji jsem často spokojen tak, že rodinné fotky vůbec neupravuji a rodina se fotek dočká téměř okamžitě. 😉

Fujifilm a focení svateb

Časem jsem byl z výsledných fotografií u Fuji tak nadšený, že jsem se rozhodl fotoaparát začít využívat i při focení svateb.

Nemám rád časté a hektické výměny objektivů, zejména při krátkých svatebních obřadech, kde je člověk pod časovým tlakem a situace se může rychle změnit. Chci se soustředit na kompozici a focení, ne myšlenkami odbíhat k tomu, zda mám nasazen vhodný objektiv na to co bude následovat. Samozřejmě vlastním a občas používám zoom 24-70mm, preferuji ale světelnější objektivy. S 50mm 1.2 objektivem od Canonu jsem velmi spokojen a využívám jej nejčastěji, chce to ale mít ve fotkách určitou variabilitu a navíc někdy člověk potřebuje víc kontextu, zejména na hezkých místech. Znám fotografy, kteří fotí paralelně na dva fotoaparáty, já si to ale u sebe při rozměrech Canonu neumím představit.

Začal jsem ale na krku nosit lehkou FujiXE2 s 18mm objektivem a je to skvělé. Užívám si klid, že jsem pořád připraven na širší záběr a zároveň neumírám pod tíhou výbavy. Jinak pro Canon jsem začal používat pás SpiderPro a je to zatím asi má nejlepší investice do foto techniky.

Fuji se mi nejvíc osvědčila u klidných, méně akčních scén (příprava, obřad…) a dále v situacích, kdy chci pořídit momentku a nechci velkým fotoaparátem “vyděsit” své objekty. Když potřebuji rychlejší autofokus, práci s externími blesky nebo jistotu, sáhnu zatím raději po Canonu.

Nejčastější výhradou při focení svateb s FujiX fotoaparátem je výdrž baterie. Díky tomu, že fotky na displeji nemusím kontrolovat a FujiXE2 používám max. 20% času, nestalo se mi, že bych spotřeboval 2 baterie. Pokud ale chcete celou svatbu fotit na Fuji, připravte si baterky do zásoby.

Dá se na FujiX foťit svatba ?

Určitě ano (tedy pokud Vaše ego rozdýchá, že někteří hosté budou mít větší techniku) a kdo s focením začíná, třeba ani nebude postrádat výhody, na které jsou fotografové léta vybavení špičkovou Canon/Nikon technikou zvyklí.

Next steps

Plánuji z FujiXE2 v příštím roce přejít na FujiXT1, chci ale pár měsíců počkat na vyhlášení FujiXPro 2 (a snad i FujiXT2). Pořídím si k tělu pravděpodobně nový 16mm f1.4 a chci Fuji společně v kombinaci s Canonem (50 a 85mm) při focení využívat mnohem víc. Mám trochu obavy, protože 16mm objektiv od Fuji už rozhodně není pírko, nevím zda mi nebude vadit mít ho pořád na krku. Dalším problémem je způsob, jakým Adobe Lightroom zpracovává RAW z Fuji. Kdo ví, třeba se situace časem zlepší. Rozhodně se ale těším na další experimenty.

Martin

 

Leave A

Comment